Virksomheter i BKM Hamar

Menighetens hovedvirksomhet er oppbyggingen av tro og fellesskap. BKM Hamar driver et utstrakt frivillig arbeid for alle aldersgrupper. Av ca 270 aktive medlemmer er over 40 prosent under 18 år, og hele 72 prosent under 36 år. Mye av menighetens virksomhet er derfor rettet mot de under 36 år. Les om våre fellessamlinger, vårt arbeid med barn opp til 13 år, eller om virksomheten for ungdom mellom 13 og 36 år.

[intense_content_section size=»full» breakout=»1″]

[/intense_content_section]

[gap size=»30px»]

Trosoppbyggelse og fellessamlinger

[gap size=»30px»]

[columnize]

Trosoppbyggelsen er kjernen i menighetens virksomhet. Det er fellessamling for alle aldersgrupper med trosoppbyggelse hver søndag. Ofte brukes hele dagen til trivsel og fellesskap, gjerne med bevertning. Om sommeren arrangeres også ulike uteaktiviteter.

Menigheten har ingen bestemte ritualer som styrer trosoppbyggelsen. men formidler gjerne med både bønn, forkynnelse, sang, musikk, film og multimedia.

BKM Hamar legger vekt på at hvert medlem skal ha frihet til å utøve omsorg for de andre og for fellesskapet. Det påligger alle, og ikke minst menighetens ledelse å legge til rette for at yngre personer både får ansvar og anledning til å lære og utvikle seg i denne omsorgstjenesten.

Menigheten er teologisk forankret i det som hortensmannen Johan Oscar Smith sto for og praktiserte. Med en overbevisning om syndenes forlatelse ved tro, og helliggjørelse ved troens lydighet, la han grunnlaget for en aktiv deltakelse og engasjement i kristenlivet. Med en spesiell omsorg for og handlekraft rundt barn og unges behov, satte han en standard for dagens menighet. Dette er tradisjoner som BKM Hamar står for og praktiserer i dag.

BKM Hamar feirer alle offentlige høytidsdager, og har ofte festligheter rundt disse. I tillegg feires jubilanter med runde årstall. Menigheten har vigselrett via forstander og avholder vielser og brylluper.

[/columnize]

[intense_content_section size=»partial» background_type=»color» button_position=»bottomcenter» background_color=»#fafafa» breakout=»1″ padding_top=»0″ padding_bottom=»0″]

[/intense_content_section]

[gap size=»100px»]

Barn opp til 13 år

[gap size=»30px»]

[columnize]
BKM Hamar har ca 70 barn under 12 år, og mange av disse kommer jevnlig til søndagsskole, aktivitetsklubb og andre sports og kulturaktiviteter. Barna får mye oppmerksomhet på våre samlinger. De skal føle seg elsket og forstått. Vi ønsker å tilrettelegge for gode og romslige aktivitetsrammer for denne aldersgruppen.
[/columnize]

[intense_content_section size=»full» breakout=»1″]

[/intense_content_section]

[columnize]
Barn opp til 13 år går på søndagsskole. Målet er å gjøre innholdet i den kristne troen levende for barna. Aktuelle ting som berører barna, som mobbing, vennskap, empati, barmhjertighet, og andre etiske problemstillinger, er tema på søndagsskolen. Korte samlinger med fengende barnesanger, historier fra Bibelen, samtaler og filmer skaper engasjement. Søndagsskolen har to separate aldersgrupper, og avholdes på søndag formiddag.

Aktivitetsklubben er en samarbeidende organisasjon som gir barna mellom 8 og 15 år et rikt utvalg av aktiviteter etter deres ønsker og behov. Aktivitetsklubben i BKM Hamar delt opp i aldersbestemte grupper med litt eldre ungdommer som ledere. Aktivitetene planlegges for et halvt år av gangen, og kan foregå på mange forskjellige steder. Les på www.aktivitetsklubben.org for mer informasjon.

Barna har mye plass på våre festligheter. Både 17. mai, St. Hans, julmesse, julefester, vinterfestival og andre markeringer arrangeres det leker og aktiviteter for denne aldersgruppen. Ofte er det U18-gruppa som arrangerer disse. På vårt aktivitetssenter på Ridabu (Hjellum) er det gode og anvendelige utearealer som benyttes sommer og vinter, med ballbaner, lekeplasser, skøytebane og andre fasiliteter.

[/columnize]

[intense_content_section size=»partial» background_type=»color» button_position=»bottomcenter» background_color=»#fafafa» breakout=»1″ padding_top=»0″ padding_bottom=»0″]

[/intense_content_section]

[gap size=»100px»]

Ungdom mellom 13 og 36 år

[columnize]

113 medlemmer er mellom 13 og 36 år. Disse er aktive på mange arenaer, har egen trosoppbyggelse, deltar i arbeidet på søndagsskolen og Aktivitetsklubben, eller er aktivt med i U18 og andre interessegrupper. I 2013 hadde denne aldersgruppa også en 10 dagers reise til Israel.

[/columnize]

[intense_content_section size=»full» breakout=»1″ padding_top=»10″ padding_bottom=»0″]

[/intense_content_section]

[columnize]
Ungdommer mellom 13 og 36 år samles minst en gang i uka til trosoppbyggelse, der temaer som spesielt berører ungdom tas opp. Kombinert med trivselsaktiviteter, sport og musikk opplever de unge et trygt og inspirerende felleskap, der Bibelens budskap står i sentrum.

Ungdommer som fyller 15 år får tilbud om trosopplæring i egne grupper. Undervisningen foregår over ca. ett skoleår med ukentlige samlinger. Trosopplæringen avsluttes med en skikkelig fest der alle medlemmene i BKM Hamar har mulighet til å delta.

BKM Hamar har et spesifikt opplegg for de mellom 13 og 18 år som kalles U18. Gjennom jevnlige samlinger, arrangementer, oppgaver og turer skaper U18 opplevelser rundt fellesskap og mestring. Eldre ungdommer fungerer som mentorer, og inspirerer til målrettet innsats for å oppnå resultater. Gruppa holdt jevnlige trivselskvelder med god mat og drikke og inspirerende aktiviteter gjennom hele året.

U18 hadde i løpet av 2013 et variert servicetilbud på mange av årets lørdager. Med åpen kafé og kaffebar, barnepark med aktiviteter som teater, tegning, spill etc., dekkskift og dekkvask, bilvask, osv. skapte de trivsel og fellesskap for mange av menighetens medlemmer. I tillegg utførte de enklere vedlikeholdsarbeid og renhold på menighetens samlingssted.

[/columnize]

[intense_content_section size=»partial» background_type=»color» button_position=»bottomcenter» background_color=»#fafafa» breakout=»1″ padding_top=»0″ padding_bottom=»0″]

[/intense_content_section]