Et trivelig og givende år for BKM Hamar

Nok et hektisk, men både innholdsrikt og trivelig år, har gått for Brunstad Kristelige Menighet i Hamar.

Utenom våre faste samlinger har medlemmene vært fokusert på Golden Heart, vår målrettede spareplan for fremtidige generasjoner. Gjennom halve året har allikevel store deler av menigheten vært opptatt med planlegging, produksjon og gjennomføring av åpningsmusikalen på den internasjonale barnekonferansen på Brunstad i juli. Dette var et omfattende, lærerikt og fellesskapsbyggende prosjekt både for små og store.

Vi har heller ikke dette året hatt noen faste ansatte eller betalte medarbeidere. Alt er derfor blitt gjort frivillig på dugnad. Styret har bestått av tre mannlige og to kvinnelige medlemmer. Gjennom året har vi hatt tre styremøter, samt ett årsmøte for alle medlemmene.

Jeg vil gjerne takke alle medarbeidere for all uegennyttig innsats gjennom 2014. Vi ser alle med glede tilbake på hva all denne innsatsen betyr for oss, og særlig for våre barn og unge. Deres trivsel og utvikling er vår glede.

Klikk her for å se regnskapet til BKM Hamar 2014.

filip-tombreFilip Tombre
Styreleder BKM Hamar 2014