Golden Heart

Etter at bankene økte kravene for å ta opp lån, ble lokalmenighetene i BCC inspirert til å sette igang et eget innsamlingsprosjekt, som etter hvert ble kalt «Golden Heart». Golden Heart går ut på å bygge opp en egenkapitalen vår, så den er minimum 50 % ved oppstart av nye byggeprosjekter. I BKM Hamar er alle medlemmene ivrig med for å samle inn midler for å etablere denne egenkapitalen, slik at vi kan være sikret å kunne fortsette vår virksomhet i passende fasiliteter.

Når flere barn og ungdom vokser til og behovene øker for større og mer moderne lokaler, ønsker vi å ha muligheten til å tilrettelegge for dem. Å være med i innsamlingen til Golden Heart er helt frivillige, men vi ser at medlemmene i BKM Hamar er svært engasjerte i å bidra. Les for øvrig mer om Golden Heart i BCCs årsraport for 2014.

[intense_content_section class=»bildefullbox»]
goldenheart_1_1200
[/intense_content_section]