Hva driver vi med?

Blant våre ca. 270 aktive medlemmer er det ca. 80 barn fra 0-13 år, ca. 110 ungdommer, og ca. 90 personer over 36 år. Flertallet er altså barn og ungdom, er de fleste samlinger og aktiviteter støttet opp under deres behov og interesser.  Et viktig mål for menigheten er å skape gode og sunne vilkår for disse barna og ungdommene. Les gjerne mer om vår virksomhet i vår årsrapport for 2013.

[intense_content_section class=»bildefullbox»]

[/intense_content_section]

[gap size=»50px»]

Trosoppbyggelse og fellessamlinger

BKM Hamar samles nesten hver søndag til trossoppbyggelse. Dette er menighetens hovedfundament. På våre samlinger formidler vi Bibelens budskap gjennom taler, sanger og multimedia. Disse samlingene følges gjerne av bevertning og sportslige og andre aktiviteter. På vårt aktivitetssenter på Skattlund på Ridabu like utenfor Hamar, har vi både hockey-, volleyball- og fotballbane. Barna har en stor lekeplass med husker, lekeslott, sklier og sandkasser hvor de kan boltre seg i sommerhalvåret.

Vi samles også under forskjellige høytidsdager som 17.mai, St. Hans og i julen. På disse dagene er det barna som står i fokus, og de eldre ungdommene og de voksne legger til rette.

BKM Hamar arrangerer også bryllup for medlemmene som gifter seg. Gjennom forstander har vi vigselsrett.

[intense_content_section class=»bildefullbox»]

[/intense_content_section]

[gap size=»50px»]

Søndagsskole

For barn opp til 13 år har vi søndagsskole. Her får barna lære om de ulike historiene i bibelen på en fengende måte. Barna har en kort samling under våre faste fellessamlinger på søndagene sammen med flere mentorer som underviser. Barna lærer også ulike sanger, og mentorene er flinke med å ta opp temaer som møter barna i hverdagen.

Formålet med å ha egne samlinger for barna er at de skal lære om Bibelen på en barnevennlig måte. Barna får komme med innspill og tanker rundt temaene som blir tatt opp. Det er viktige verdier for oss at barna føler seg sett og hørt. Av og til drar hele søndagsskolen med foreldre ut på utflukt.

[intense_content_section class=»bildefullbox»]
bkmhamar_virkomheter_2014_2
[/intense_content_section]

[gap size=»50px»]

Aktivitetsklubben

For barn i barneskolealder er det et tilbud om å delta i Aktivitetsklubben. Dette er en frittstående frivillig forening som drives av mentorer mellom 16 og 26 år. Barna i BKM Hamar deltar på Aktivitetsklubben som er 3 tirsdager i måneden. Barna blir delt inn i grupper og gjør ulike aktiviteter fra gang til gang. Du kan lese mer om Aktivitetsklubben på www.aktivitetsklubben.org.

[intense_content_section class=»bildefullbox»]

barn_1_1200

[/intense_content_section]

[gap size=»50px»]

U18

Når barna går over i ungdomsskolen, har vi et tilbud som vi kaller U18. Gruppen drives i et samarbeid mellom litt eldre mentorer og U18-deltakerne selv. Opplegget går ut på å skape godt vennskap og tilhørighet på samlingene gjennom fengende aktiviteter, turer, dugnader og gode opplevelser. Også gjennom dette året har U18 arrangert dugnad på enkelte lørdager hvor de tilbydde bilvask, barnepass og åpen kafé. Inntektene gikk til turene som var planlagt dette året. U18 dro på én 6 dagers utenlandstur til Tyrkia, og én helgetur til Sjusjøen hvor de leide en stor hytte.

[intense_content_section class=»bildefullbox»]

[/intense_content_section]

[gap size=»50px»]

Senior

Medlemmene over 65 år i menigheten har en felles tilhørighet i ”seniorgruppa”. Denne gruppa samles ca én gang i måneden hvor de har trosoppbyggelse, og aktiviteter som er tilpasset deres interesser. Gruppa utfører også sporadisk ulike vedlike- og renholdsoppgaver på lokalet vårt, som vindu- og gardinvask, beplanting og diverse hagearbeid. Samlingene til seniorene kan foregå på vårt lokale på Ridabu, eller i et av hjemmene til seniorer. De drar også på utflukter. Å komme sammen med likesinnede eldre har en stor betydning og følelse av tilhørighet for de eldre i BKM Hamar. I denne gruppa snakker de sammen om ulike temaer som berører dem og som støtter opp under trosoppbyggelsen.

[intense_content_section class=»bildefullbox»]

senior_2_1200

[/intense_content_section]