Trivsel og arbeid i BKM Hamar

2015 er nå historie og vi kan se tilbake til et år med mye trivsel og glede, aktiviteter og festligheter, men også arbeid og innsats i Golden Heart-prosjektet vårt.

BKM Hamar teller i dag 288 personer, hvorav to tredjedeler er under 36 år. Aktiviteten reflekterer derfor at så mange ungdom og barn utgjør medlemsmassen. Mye av vår tid og ressurser brukes derfor på dem, men det legges også veldig til rette for den eldre generasjonen med egne aktiviteter i seniorklubben. Les her for å se noen av de viktigste begivenheter vi hadde i 2015. Våre faste aktiviteter er stort sett uendret fra 2014, så les gjerne om disse aktivitetene her.

I februar 2015 hadde vi 80-årsjubileum for Knut Evensen, en mann som har hatt en svært sentral rolle i BKM Hamars historie. Jeg vil gjerne takke han for alt det han har betydd for oss alle i alle disse årene, for all uegennyttig innsats han representerer.

2015 ble også et år hvor vi måtte dele sorgen over å ha mistet et kjært medlem i alt for ung alder. Bjørn Moen ble bare 60 år gammel. Han etterlot seg ektefelle og en stor familie. Det ble derfor en sterk begivenhet for våre medlemmer, og det ble mange anledninger til å dele sorg og smerte med familien, men også å dele de gode minnene Bjørn etterlot seg.

Golden Heart (se i årsrapporten for 2014 for mer detaljer) er en sentral aktivitet for BKM Hamar noen år framover. Vi har året 2020 som mål for vår aksjon, dvs. at egenkapitalen vår er minimum 50 % ved oppstart av nye byggeprosjekter. Vi har derfor laget en detaljert økonomiplan for hver måned frem til desember 2020. Det er en glede å merke at alle medlemmene har det samme mål, og at alle drar i samme retning.

Frivillig innsats har vært en viktig grunnpillar i BKM Hamars virksomhet fra starten av. Vi opplever et stort engasjement rundt det å være mentor for de yngre. Jeg vil derfor gjerne takke alle i BKM Hamar for all innsats gjennom 2015. Vi gleder oss også til tiden etter 2020, hvor mange av planene i Golde Heart skal realiseres!

Jeg gleder meg til framtiden!

Klikk her for å se regnskapet til BKM Hamar 2015.

filip-tombreFilip Tombre
Styreleder BKM Hamar 2015