Fortsatt stor aktivitet i BKM Hamar

Økonomisk ble 2016 igjen et godt år. Vi har hatt en god og bred kommunikasjon rundt den økonomiske målsettingen. Sammen lyktes vi å oppnå et solid resultat som vil bidra til å trygge framtiden til neste generasjon. De siste års innsats er også med å legge et solid fundament for den framtidige økonomiske modellen vi i BKM Hamar vil følge i årene som kommer; minst 50 % i egenkapital er en veldig god rettesnor å følge, spesielt ved store utbygginger og investeringer.

I 2016 fant vi også rom for å investere i en helt ny idretts- og aktivitetshall, noe medlemmene har satt stor pris på hittil.

BKM Hamar teller 287 personer, hvorav to tredjedeler er under 36 år. Det blir satt inn mye ressurser på aktiviteter og samlinger for den unge medlemsmassen, men også mye blir lagt til rette for den eldre generasjonen som har egne samlinger og aktiviteter i noe vi kaller for seniorklubben. Har du lyst til å se et utdrag av alle aktiviteter i BKM Hamar i løpet av 2016, klikk her.

Frivillighet er det viktigste elementet i all vår virksomhet. Det er derfor en stor glede at vi har nådd alle våre økonomiske mål. Ikke bare har vi nådd de, men vi ligger godt foran våre egne målsettinger. Fortsetter vi i samme tempo har vi nådd vårt mål innen 2018, 2 år før tiden. Dette vil jeg takke hvert enkelt medlem for, da alle uten unntak har bidratt til å skape det fundamentet vi nå står på.

Derfor kan vi glede oss til framtiden!

Klikk her for å se regnskapet til BKM Hamar 2016.

Filip Tombre
Styreleder BKM Hamar 2016