2017, året da BKM Hamar sikret seg Åker Gård!

 

BKM Hamar har i flere år arbeidet intenst med å sikre en god økonomisk plattform våre fremtidige generasjoner kan bygge videre på, den såkalte Golden Heart aksjonen.

2017 ble et godt økonomisk år for BKM Hamar, takket være medlemmenes store engasjement og iver. Sommeren 2017 bestemte vi oss for å forsere vårt mål for Golden Heart aksjonen, og være ferdig innen 15. juni 2018. Dette klarte vi, 3,5 år før opprinnelig tenkt. For å feire oss selv vil vi sommeren 2018 dra til New York med hele menigheten for å markere dette skikkelig. Vi gleder oss veldig til det.

Vi kommer til å huske 2017 som et år hvor vi, i tillegg til å ta store steg mot å oppfylle det målet vi har satt oss, også kunne få gleden av å gjøre oss bruk av den gode økonomien vi har sikret oss. Kjøpet av Åker Gård, en historisk eiendom i Hamar som Statsbygg la ut for salg høsten 2017, ble en viktig milepæl. Vi vant budrunden og sikret oss denne perlen for 12,5 millioner kroner. Vi gleder oss til den 15. juni 2018, som er dagen vi overtar eiendommen.

BKM Hamar teller 300 personer, hvorav to tredjedeler er under 36 år. Det er et stort aktivitets tilbud for alle grupper, både unge og gamle. Mange unge mennesker engasjerer seg i dette arbeidet og tar på seg en mentor oppgave, en rolle hvor de spesielt tar ansvar for en eller flere yngre medlemmer, og gir de gode og meningsfulle opplevelser og aktiviteter innenfor den enkeltes interesseområde. Dette arbeide vil vi i styret støtte oppunder i årene som kommer, og legge til rette både praktisk og økonomisk slik at rammevilkårene blir gode for alle sammen. Dette innebærer også aktiviteter som Brunstad Christian Church(BCC) arrangerer på Brunstad, hvor det nå blir et økt aktivitetstilbud i forbindelse med den store utbyggingen som pågår der.

Frivillighet er bærebjelken i all vår virksomhet. Og våre medlemmer er virkelig villige. Dette gir oss stor tro på framtiden, hjertelig takk alle sammen!

Klikk her for å se regnskapet til BKM Hamar 2017

Filip Tombre
Styreleder BKM Hamar 2017

 

 

 

 

Foto av Åker Gård: Skyphoto