2018

2018 ble igjen et godt økonomisk år for oss. Vi kom i mål med Golden Heart aksjonen som for oss startet i 2011, der vi satte oss store økonomiske mål. Dette ble markert med en festreise til New York sammen med vår søsterforening i Drammen. De fleste medlemmene klarte å finne tid til denne reisen, og det ble en uforglemmelig opplevelse for unge som for eldre.

BKM Hamar er en allmennyttig forening. Vi har stort fokus på barn og ungdoms arbeid med en klar og tydelig kristen profil der Bibelen er autoritet og basis for all virksomhet. Vi har samlinger (møter/ gudstjenester) for voksen, for ungdom og for barn. Den virksomheten beskriver vi lengre ned i årsrapporten.

Vi har stor tro på framtiden. Og frivillighet er bærebjelken i hele vår virksomhet. Jeg vil med dette takke alle våre medlemmer for et fantastisk år.

Med vennlig hilsen
Filip Tombre