Fra styret

Året 2019 har vært et år med mange begivenheter og stor aktivitet. Medlemmene har i tillegg til lokale samlinger på Åker Gård og Skattlund også deltatt på flere av BCCs stevner, som arrangeres på Oslofjord Convention Center i Vestfold. I tillegg til trosoppbyggelse er det fokus på å tilrettelegge for at barna har det trygt, ungdommen trives, og at voksne og eldre opplever samhold i det kristne fellesskapet.

Da vi har en stor andel barn og unge jobber vi mye for at de skal trives og få gode oppvekstvilkår. Derfor brukte vi også dette året ressurser på å tilrettelegge for dem med gode og varierte arrangementer og aktiviteter. Samarbeidet med barne- og ungdomsforeningene er viktig for at de skal kunne ha et kristent fritidstilbud som de finner interessant, hvor de kan bruke evnene sine og være seg selv. Det er også av stor betydning at alle skal bli sett og ha det trygt.

Med et høyt aktivitetsnivå i en voksende menighet så er det viktig med god økonomistyring. Vi har over flere år hatt fokus på dette og året 2019 er intet unntak.

Styret takker medlemmene for alt godt sammen i 2019!