Regnskap

Uavhengig revisors beretning 2019

Noter BKM Hamar 2019

Aktivitetsregnskap og balanse