Fra styret

Året 2020 ble et år utenom det vanlige også for BKM Hamar, da omtrent alt av normale aktiviteter og arrangementer ble påvirket av pandemien.
Vi har så langt det har vært mulig, og innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler og restriksjoner, gjennomført noen aktiviteter for de forskjellige aldersgrupper. I en tid hvor sosialt samvær har vært sterkt begrenset, har disse få samlingene hatt stor betydning for deltagerne.

I 2020 er det også brukt ekstra ressurser på online-sendinger, både lokalt og i regi av Brunstad TV, Brunstad Christian Church sin egen kanal. Takket være slike sendinger har det vært mulig å gjennomføre aktiviteter som søndagsskole, trosoppbyggende møter og ungdomssamlinger online, til erstatning for fysiske samlinger.
Vi fikk også tidvis anledning til å fortsette oppussingen av sambandsbygget på Åker Gård, som BKM Hamar leier av Åker Gård Eiendom. Vi gleder oss til å fullføre dette i 2021. Da vil vi fullt ut kunne ta i bruk blant annet musikkavdeling og lounge til sosialt samvær.

Aktiviteten i BKM Hamar baserer seg på frivillig innsats og gaver, og vi vil takke hjertelig på vegne av medlemmene for bidragene og det arbeidet som blir lagt ned for å drive vår virksomhet, til glede for hele menigheten. Dette gjør at vi kan fortsette å gi barn og unge trygge og gode oppvekstsvilkår, og de voksne en tilhørighet i et kristent samfunn.

Når vi ser tilbake på de siste årene, og våre medlemmers evne og vilje til å løfte sammen, har vi all grunn til å se lyst på fremtiden. Vi gleder oss til det igjen blir en normalsituasjon med aktiviteter, trosoppbyggelse og nye prosjekter.

Takknemlig hilsen fra styret i BKM Hamar