Året 2021

BCC Hamar teller 299 medlemmer.

Tidslinjen under viser et utsnitt av viktige begivenheter i foreningen i årets løp. Periodevis var det kun mulig å samles online, men utenom dette har menigheten hatt ukentlige søndagsmøter, ungdomssamlinger og søndagsskoler i de periodene det har latt seg gjennomføre i henhold til smittevernreglene. Kreative tilpasninger, som mindre grupper og utendørs aktiviteter, bidro til at vi allikevel kunne holde virksomheten for barn og ungdom i gang gjennom store deler av året.

Januar, februar, mars, april og mai.

De første tre månedene av året kunne medlemmene følge sendinger fra BCC Media med trosoppbyggelse og inspirasjon, i en periode preget av fysisk nedstegning av samfunnet. Det ble også produsert noen lokale onlinesendinger fra vårt menighetslokale, med trosoppbyggelse og informasjon i magasinet «Live fra Skattlund».

Barna kunne også følge sendinger fra BCC Media  som ble laget spesielt for dem. De lokale barnemøtelederne spilte også inn appeller, spørsmål og utfordringer som de delte online med barna. De som deltok, var med i trekningen av populære premier som ble levert på døren.

Kvinnekonferansen i BCC , som avholdes hvert år i mars på Oslofjord Convention Center, ble dette året gjennomført som et onlinearrangement. Det var noen få deltakere som kunne delta fysisk i TV-studioet, deriblant noen medlemmer fra BCC Hamar.

Ungdomsgruppa i BCC Hamar kombinerte sendinger for ungdom fra BCC Media med egne Zoom-møter. De lokale Zoom-møtene rommet både appeller, sosialt felleskap og engasjerende konkurranser.

Påskekonferansen i BCC  som årlig avholdes på Oslofjord Conference Center, ble i sin helhet avholdt online med sendinger fra BCC Media.

Juni

I juni ble det mulig å ha utendørs-samlinger. Ungdommene benyttet seg av dette, og hadde to flotte fester med trosoppbyggelse, god mat, flott musikk og trivsel.

 

På sankthans  var hele menigheten samlet til en utendørs fest med grilling, lek for barna og tid for gode samtaler. Etter hvert tentes sankthans-bålet, og det ble trosoppbyggelse, sang og trivsel ut i de sene nattetimer.

Juli

Sommeren 2021 ga oss alle et håp om en mer normal hverdag igjen, og mange medlemmer kunne endelig møtes til BCCs sommerkonferanse på Oslofjord Convention Center. Trosoppbyggelsen måtte riktignok følges som onlinesendinger. Det var mulig å delta på mange aktiviteter, deriblant to temadager for barn med lek, konsert og søndagsskole. Svært mange fra BCC Hamar deltok på sommerkonferansen i juli.

 

 

August

Utover høsthalvåret kunne BCC Hamar igjen samles til møter lokalt.  Restriksjonene begrenset oss en del i starten, derfor ble disse møtene strømmet til de som ønsket å følge med online hjemmefra.

Søndagsskolen startet opp igjen med en fellestur på barnevennlige stier til Klekkfjellet på Budor. En ønsket satsing på barnearbeidet har løftet nivået på søndagsskolens samlinger gjennom høsten.

Et særlig ønske om å styrke tilbudet til de eldste barna på søndagsskolen, resulterte i det vi kaller «Rekruttene».  Barn i 12-årsalderen møtes en gang i måneden for å få tilrettelagt trosopplæring og bygge relasjoner fram til de starter på ungdomsaktivitetene. Ulike aktiviteter og god mat gjør at disse samlingene har høy trivselsfaktor og har vært svært populære hos deltakerne.

Ungdomsgruppa vår startet det nye semesteret med en fellestur til Tusenfryd i Ås, etterfulgt av en grillkveld med trosoppbyggelse og trivsel.

September

Seniorene startet sesongen  med en tur til Trysil. Etter en kafferast i Nybergsund, gikk turen til Trysilfjellet. De gledet seg over å kunne samles igjen til trosoppbyggelse og en bedre middag, etter en lengre periode uten samlinger.

I september hadde søndagsskolen en flott aktivitetsdag med poster på utearealene rundt menighetshuset på Skattlund. På postene ble logikk og kunnskap testet, og de ble utfordret både på kreativitet og samarbeidsevne.

 

12. september ble det arrangert dåp. Dåpen er et vitnesbyrd om at man vil leve et disippelliv for Jesus Kristus. Dette ble en merkedag for 9 unge menneskene som lot seg døpe, hvor de stadfestet sitt valg for hele menigheten. Dette ble derfor også en gripende høytidsstund for alle som var tilstede.

Oktober

Mange av BCC Hamars medlemmer deltok på BCCs høstsamling på Oslofjord Conference Center, den første av to planlagte helgestevner denne høsten. Her var det et omfattende aktivitetstilbud for medlemmene, spesielt for barn og ungdom. Det var også trosoppbyggelse, og på lørdag kveld ble det avholdt misjonsfest om Johan Oscar Smiths liv og virke.

 

November

I november avholdt BCC en konferanse for menn på Oslofjord Convention Center. Mange fra BCC Hamar deltok på denne konferansen.

BCC Hamar sine medlemmer var involvert i planlegging og gjennomføring av  . Julemarkedet var åpent for alle i Hamarregionen, og mange lokale håndverksbedrifter og kunstnere deltok som utstillere. Markedet er ekstra familievennlig, og ble godt mottatt av både utstillere og publikum.

Desember

I desember deltok medlemmene på et helgestevne  i BCC. Helgen var fylt med trivelige aktiviteter og trosoppbyggelse, samt julekonsert, julemarked og julefest for barna.

I desember holdt BCC Hamar også et ekstraordinært årsmøte hvor budsjettet for 2022 ble vedtatt. Det ble også vedtatt en rekke vedtektsendringer, blant annet at BCC Hamar ble medlem av BCC-forbundet og nasjonalleddet BCC Norge. Dette medførte også at BKM Hamar endret navn til BCC Hamar.

Julebord for ungdommen med trosoppbyggelse og god mat ble også gjennomført i desember. Det ble en uforglemmelig kveld med trivsel, lek og skikkelig julestemning.

Før barna på søndagsskolen skulle ha sin julefest, strammet regjeringen inn på smittevernreglene. Med gjennomføring i flere mindre grupper fikk også barna en flott førjulsopplevelse med masse stemning og trivsel.