Regnskap

Uavhengig revisors beretning 2021

Noter BKM Hamar 2021

Aktivitetsregnskap 2021