Hvem er vi?

BCC Hamar er en lokalmenighet i det kristne internasjonale fellesskapet Brunstad Christian Church (BCC). Vår tro bygger på at Bibelen er Guds ord, og forkynnelsen av dette er vår hovedvirksomhet. BCC Hamar består av omtrent 300 medlemmer i alle aldere. Vårt forsamlingslokale kalles Skattlund og ligger i Kurudveien 94, 2322 Ridabu.

Våre medlemmer har ulik bakgrunn, utdannelse og livssituasjon, men ønsker alle å samles om vår felles kristne tro. Menigheten tilbyr forkynnelse og felleskap som kan føre til et utviklende kristenliv. BCC Hamar ønsker å tilrettelegge for et utviklende og aktivt kristenliv som barn, ungdom og voksen.

Våre samlinger

Hver søndag samles menigheten til samling og trosoppbyggelse på Skattlund. Møtene er uformelle, og innhold, talere og tema er så godt som aldri bestemt på forhånd. Møtene inneholder bønn, sang og forkynnelse, og mange medlemmer bidrar med å dele noe fra sitt eget liv i korte, personlige innlegg.  Det er også lagt til rette en egen tilpasset søndagsskole for barn i alderen 3 til 12 år. I tillegg til møte på søndagene samles ungdommen til egne samlinger, og ofte hele menigheten til fest- og merkedager, jubileer og høytider.

Ønsker du å vite mer om hvordan det er å være medlem i BCC? Les gjerne våre artikler. Du finner også nyttig informasjon om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag på bcc.no.