Om oss

Om BCC Hamar

BCC Hamar er en lokalmenighet i det kristne internasjonale fellesskapet Brunstad Christian Church (BCC). Vår tro bygger på at Bibelen er Guds ord, og forkynnelsen av den er vår hovedvirksomhet. BCC Hamar består av omtrent 300 medlemmer i alle aldere. Vårt forsamlingslokale er Skattlund som ligger i Kurudveien 94, 2322 Ridabu.

Våre medlemmer har ulik bakgrunn, utdannelse og livssituasjon, men ønsker alle å samles om vår felles kristne tro. Menigheten tilbyr forkynnelse og felleskap som kan føre til et utviklende kristenliv. BCC Hamar ønsker å tilrettelegge for et utviklende og aktivt kristenliv som barn, ungdom og voksen.

Våre samlinger

Hver søndag samles menigheten til samling og trosoppbyggelse på Skattlund. Møtene er uformelle, og innhold, talere og tema er så godt som aldri bestemt på forhånd. Møtene inneholder bønn, sang og forkynnelse, og mange medlemmer bidrar med å dele noe fra sitt eget liv i korte, personlige innlegg.  Det er også lagt til rette en egen tilpasset søndagsskole for barn i alderen 3 til 12 år. I tillegg til møte på søndagene samles ungdommen til egne samlinger, og ofte hele menigheten til fest- og merkedager, jubileer og høytider.

Ønsker du å vite mer om hvordan det er å være medlem i BCC? Les gjerne våre artikler. Du finner også nyttig informasjon om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag på bcc.no og aktivkristendom.no.

Menighetsliv

Barn og ungdom er fremtiden

Enkeltpersoners ønske om å leve som en disippel av Jesus gjør at det blir enhet i menighetsfellesskapet. Forkynnelsen av Bibelens budskap danner grunnlaget for at BCC er en livskraftig menighet, slik den har vært helt siden starten.

Over 60% av deltakerne på BCCs stevner er under 30 år. Det er et resultat av at denne aldersgruppen har vært prioritert som en viktig del av fellesskapet. De skal få delta i trosopplæring, engasjere seg i aktiviteter tilpasset alder og interesse, og få gode opplevelser og vennskap de kan ha glede av videre i livet.

Å tilrettelegge for at barn og ungdom kan delta i menighetsfellesskapet bidrar til å gi oppvoksende generasjoner et godt fundament for livskvalitet og kristen tro.

Foto: Brunstad Ungdomsklubb

Deltakermenighet

Selv om BCC har en ryddig organisasjonsstruktur med valgte representanter til formelle verv, så er menighetslivet og trosoppbyggelsen like fri og uorganisert som den var i starten.

Hver lokalmenighet i BCC er en deltakermenighet, og på møter og stevner i vårt trossamfunn er det stor grad av deltakelse fra medlemmene. Dette er inspirert av Paulus sine ord til Korinterne: «Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.» (1. Kor. 14, 26)

Det å være en deltakermenighet betyr blant annet at på møtene kan den enkelte delta med det en har på hjertet, om det er tale, bønn eller sang. Forsamlingen har ikke betalte forkynnere, og det er ikke planlagte talelister i møtene. Så når medlemmene samles, er friheten stor for å bidra, både når det gjelder i innholdet på møtene, og i praktiske oppgaver i menighetslivet. Formålet er at alt skal bidra til å bygge opp troen på Jesus Kristus, for det er den som samler oss.

Fra den relativt store andelen av ungdom i BCC, vokser det stadig fram personer som både går inn i frivillige oppgaver og som bidrar i omsorgsarbeid og trosoppbyggelse.

Vi ser at det å holde fram Bibelens budskap gjør at både unge og eldre vokser fram i menigheten, innenfor den frihet Guds ord gir. Dette skaper både enhet og løftekraft, som vi ser vil bygge menigheten videre inn i framtiden.

Les mer: Tro og fellesskap i BCC

Brunstad – vårt internasjonale samlingssted

«BCC» stammer fra Brunstad Christian Church, og navnet har sin bakgrunn i at stedet Brunstad i Sandefjord kommune i Norge har vært et internasjonalt samlingssted for trossamfunnet siden 1956. Stevnene her er fortsatt en viktig arena for trosfellesskap selv om trossamfunnet ikke lenger eier stedet.

I nyere tid har konferanseanlegget på Oslofjord vært gjenstand for omfattende utvikling, og her arrangerer BCC Event årlige stevner, camper, familiedager og aktiviteter for barn og ungdom.

Les mer: Vår historie på Brunstad

Fra sommerstevnet på Oslofjord 2022. Foto: BCC

Omtalt som Smiths venner

I det norske samfunnet har BCC tidligere blitt omtalt som «Smiths venner», men dette har aldri vært trossamfunnets offisielle navn.