Misjon

BCC driver omfattende misjonsvirksomhet i hele verden. Det er Jesu misjonsbefaling som ligger til grunn for vårt arbeid med å bringe evangeliets lære ut til alle folkeslag. Store medlemstall har ikke vært noe mål i seg selv.

Les mer: Misjon i BCC
Les mer: Aktiv kristendom

Deltakere fra Afrika under BCCs sommerstevne. Fotokreditering: BCC